Onze vrijwilligers

Hennie van Beesten HaH
Henk Cornelisse Doc
Lidy van Dellen Doc /  WaH
Robin Douma Presentaties
Irma van Dijk Co-doc
Jan van Dijk Co-doc
Jos Grimberg Co-doc / DC / Sitebeheer / WaH / HaH
Joyce Haarman Doc / WaH
Jan de Jong Co-docent
Dick Jongsma Doc / Bestuurslid / Planning / CC
Renée Kamphuis Bestuurslid / Voorzitter/ Doc
Abdallah Kyobe HaH
Bert Middelberg Bestuurslid / Secretaris / Sitebeheer
Jacob Offereins Doc / WaH
Franklin Roos Doc / WaH
Wietze van der Schaaf HaH
Eelco Smidt Doc / DC / Bestuurslid / HaH / WaH
Grietje Stuivinga Cursusadministratie / CC
Anneke Tiemersma Doc / eindredactie externe uitingen
Klaas Tiemersma Doc / Bestuurslid / Educatie / Sitebeheer / WaH
Jan Veldsema Doc
Jannes Venema Doc
Harry Wiegers Doc / HaH
Wim Wijninga Doc / DC / HaH / Sitebeheer
Rob de Wilde HaH / Systeembeheer
Joop Woldman Doc
Trees Woldman Doc
Piet Wolters HaH
Bert Zuidema Doc / Bestuurslid / Penningmeester
Tineke Goossens Bibliotheek
Verklaring afkortingen
Doc Docent
CC Coördinatie Commissie
DC Docenten Commissie
HaH Hulp aan Huis
WaH Workshop aan Huis